Studia Podyplomowe Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania

Studia Podyplomowe

Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie

Edycja 2013/2014

Profesjonalna oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które mają potrzebę uaktualnienia, uzupełnienia, usystematyzowania lub poszerzenia swojej wiedzy w szeroko rozumianych dziedzinach informatyki, telekomunikacji i teleinformatyki. Oferta jest skierowana zarówno do projektantów i inżynierów jak i do osób na stanowiskach kierowniczych podejmujących decyzje, a także do profesjonalistów z innych branż posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Oferta

 • Pełne studia podyplomowe według zasad określonych przez MNiSW
 • Termin: koniec października 2013 - koniec czerwca 2014, ponad 180 godzin zajęć wykładowych i laboratoryjnych odbywających się w weekendy.
 • Koszt uczestnictwa - 7000 zł (płatne w 2 ratach - 4000 + 3000 przed rozpoczęciem każdego semestru)

Tematyka

 • Sieci następnej generacji - NGN, 3G/LTE i IMS
 • Technika IP, Internet i Web 2.0 i ich zastosowania
 • Ochrona informacji i bezpieczeństwo sieci
 • Sieci szerokopasmowe - przewodowe i bezprzewodowe
 • Konwergencja sieci i usług - IPTV, bogaty VoIP
 • Inżynieria oprogramowania
 • Zarządzanie sieciami
 • Nowe modele biznesowe ICT - MVNO/MVNE
 • Przetwarzanie w chmurze i jego zastosowania
 • Kierunki ewolucji ICT
 • Kontakt i informacje szczegółowe

  ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
  tel.: 22 234 7786, 22 234 5893, 601 643292; fax: 22 234 7477 w godz. 8-18

  e-mail: perlicki@tele.pw.edu.pl